Gmina Lipowa

Protokół z przeprowadzonego naboru kandydatów na stanowisko urzędnicze ds. pozyskiwania środków finansowych

dodane dnia 2011-09-22 15:02 przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek, zatwierdzone przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek

Lista kandydatów na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Lipowa

1.Stanowisko ds. pozyskiwania środków finansowych

1. Iwona Pach Buczkowice
2. Koziołek Dominika Żywiec
3. Śliwa Magdalena Lipowa
4. Pawlus Danuta Lipowa


Lipowa dnia 22.09.2011 r.

Protokół
z przeprowadzonego naboru kandydatów na stanowisko
urzędnicze ds. pozyskiwania środków finansowych


1. W wyniku ogłoszenia o naborze na w/w stanowisko pracy aplikacje przesłało 4 kandydatów spełniających wymogi formalne

2.Komisja w składzie :
Przemysław Sufa-Rajski - Sekretarz Gminy
Adrian Jagosz - Inspektor
Alina Jasek - Specjalista

3.Po dokonaniu selekcji zgodnie z Zarządzeniem Nr 31/2005 Wójta
Gminy Lipowa z dnia 31.08.2005 r. wybrano następujących
kandydatów uszeregowanych wg spełnienia przez nich kryteriów
określonych w ogłoszeniu o naborze .

1. Koziołek Dominika
2. Śliwa Magdalena

4.Zastosowano następujące metody naboru ;
1.Osoby te zakwalifikowano wg posiadanego wykształcenia
wymaganego na tym stanowisku i kryteriów określonych
w zawiadomieniu o naborze i dopuszczono do dalszego etapu
postępowania rekrutacyjnego – testu kwalifikacyjnego i rozmowy
celem sprawdzenia wiedzy i umiejętności niezbędnych
do wykonywania określonej pracy , który odbędzie się w dniu
28 września 2011 r o godz. 7:30 w Urzędzie Gminy Lipowa
(sala narad ).


Komisja :
1.Przemysław Sufa-Rajski
2.Adrian Jagosz
3.Alina Jasek