Gmina Lipowa

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

dodane dnia 2011-08-31 11:23 przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek, zatwierdzone przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW


W dniach od 01.09.2011 r. do 30.09.2011 r. wszyscy posiadacze gospodarstw rolnych mogą starać się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Wnioski o zwrot podatku wraz z załączonymi fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego ( za okres 6 m-cy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku ) będą przyjmowane w pokoju nr 2, I piętro budynek B Urzędu Gminy Lipowa.
Weryfikacja wniosków nastąpi na podstawie okazanego nakazu płatniczego na 2011 r. oraz ewentualnych umów dzierżawy z danymi potwierdzonymi przez pracownika działu podatkowego tutejszego urzędu.

UWAGA!


Faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego muszą bezwzględnie posiadać:
• NIP nabywcy
• numer rejestracyjny ciągnika a w razie jego braku - faktura ma w sposób jednoznaczny określać pojazd
dla którego zakupiony olej napędowy jest przeznaczony np. „CIĄGNIK”, „KOMBAJN”