Gmina Lipowa

Przewodnicz±cy Rady

dodane dnia 2011-07-28 09:49 przez Małgorzata Michalska-G±siorek, zatwierdzone przez Małgorzata Michalska-G±siorek

wersja archiwalna

Setla Zdzisław – Przewodnicz±cy Rady Gminy
Szymański Janusz - Z-ca przewodnicz±cego Rady Gminy