Gmina Lipowa

Zawiadomienie o sesji

dodane dnia 2011-03-28 08:23 przez Adrian Jagosz, zatwierdzone przez Adrian Jagosz

Zawiadamiam, że w dniu 29 marca 2011 r. o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Gminy Lipowa na wniosek Wójta Gminy odbędzie się VII Sesja Rady Gminy Lipowa.Proponowany porządek obrad:


1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
2. Zatwierdzenie porządku sesji
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
5. Zamknięcie sesji
Przewodniczący
Rady Gminy Lipowa

Aleksander Greń