Gmina Lipowa

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

dodane dnia 2011-03-07 10:54 przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek, zatwierdzone przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek

Na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r Nr 261, poz. 2603 ze zm.)

Wójt Gminy Lipowa


podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do dzierżawy na okres 18 miesięcy gruntu o powierzchni 50 m2 ,stanowiącej część działki nr 3240/7 położonej w Lipowej, stanowiącej własność Gminy Lipowa.


1.Stan prawny : własność Gminy Lipowa , księga wieczysta BB1Z/000492356/2,
2.Powierzchnia przeznaczona do dzierżawy : 50m2 ,
3.Opis nieruchomości: plac w centrum ,
4.Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego: 15.5UP/UC –Usługi komercyjne lub /i publiczne-teren ofertowy pod usługi typu handel, gastronomia, usługi rzemiosła lub inne nieuciążliwe,
5.Czynsz dzierżawy: w 225,00 zł netto miesięcznie + obowiązujący podatek VAT,
6.Termin wnoszenia opłat:: czynsz dzierżawy miesięczny na podstawie otrzymanej faktury w terminie 7 dni,
7.Zasady aktualizacji opłat :zarządzenie Wójta Gminy Lipowa,
8.cel dzierżawy : działalność handlowa,
9.Umowa dzierżawy zostanie zawarta po upływie 21 dni, podczas których ogłoszenie będzie podane do publicznej wiadomości,