Gmina Lipowa

Ogłoszenie - kanalizacja

dodane dnia 2011-03-04 12:06 przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek, zatwierdzone przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek

wersja archiwalna

W związku z podjęciem decyzji o rozszerzeniu zakresu budowy sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Lipowa o obszary nie objęte pierwotnym projektem budowlanym Wójt Gminy Lipowa informuje, o możliwości składania wniosków o uwzględnienie w dodatkowych opracowaniach budynków istniejących, w trakcie budowy oraz działek, na zabudowanie których uzyskano pozwolenie na budowę a które nie zostały podłączone do budowanej sieci. Termin zakończenia przyjmowania wniosków upływa z dniem 15 marca, wnioski prosimy składać na biurze podawczym urzędu.
Stosowne wnioski dostępne są: na stronie internetowej BIP oraz w siedzibie Urzędu Gminy w BIURZE OBSŁUGI KLIENTA - parter.Wójt Gminy Lipowa
Stanisław Caputa