Gmina Lipowa

Program pomocy dla przedsiębiorców poszkodowanych w zeszłorocznej powodzi.

dodane dnia 2011-01-31 14:59 przez Małgorzata Michalska-G±siorek, zatwierdzone przez Małgorzata Michalska-G±siorek

Informujemy, iż za dwa tygodnie dobiega końca program pomocy dla przedsiębiorców poszkodowanych w zeszłorocznej powodzi. Program wszedł w życie na postawie Ustawy z dnia 12 sierpnia 2010 r. o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi z 2010 r. Ustawa przewiduje do 50 tys. zł nieoprocentowanej, umarzalnej pożyczki dla mikro i małych firm, które poniosły straty spowodowane powodzi±. Pomoc przyznawana jest na odbudowę maj±tku trwałego lub obrotowego, zniszczonego lub utraconego w wyniku klęski żywiołowej.

Ministerstwo Gospodarki w każdym województwie wybrało jeden fundusz pożyczkowy uprawniony do udzielania niniejszej pomocy, a następnie przekazało mu ¶rodki na realizacje programu. Na terenie województwa ¶l±skiego wybrany został Fundusz Pożyczkowy GAPP S.A.Termin przyjmowania wniosków: 14 luty 2011 r.Podstawowe warunki udzielanych pożyczek:

Kwota pożyczki: do 50 000,00 zł

Umorzenie: w cało¶ci lub do 75 %

Oprocentowanie: brak

Przeznaczenie: usuwanie szkód w rzeczowych aktywach trwałych lub obrotowych, możliwo¶ć refundacji wydatków już poniesionych

Informacje o programie na stronie: http://www.gapp.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=300