Gmina Lipowa

Wójt Gminy Lipowa informuje!

dodane dnia 2011-01-19 07:10 przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek, zatwierdzone przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek

wersja archiwalna

Lipowa dnia 05.01.2011r.

OGŁOSZENIE


Wójt Gminy Lipowa informuje:

W związku z włączaniem przyłączy kanalizacyjnych do budynków w ramach budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej terenie sołectw Leśna Twardorzeczka oraz Ostre informujemy że istnieje możliwość zamontowania wodomierza na własnym ujęciu wody.
Zamontowanie wodomierza umożliwi przejście z ryczałtowego rozliczenia za ścieki na rozliczenie faktyczne zgodne z ilością pobranej wody z własnego ujęcia.
Zabudowa dodatkowego wodomierza odbędzie się w oparciu o warunki techniczne wydane przez Urząd Gminy Lipowa W porozumieniu z MPWiK w Żywcu.
Warunki techniczne dostępne będą w siedzibie Urzędu Gminy Budynek „B”. ,oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy www.ug-lipowa.com .
Ponadto informujemy, że wykonywane są także podłączenia do sieci wodociągowej. Korzystanie z sieci będzie możliwe dopiero po przekazaniu sieci do użytkowania przez wykonawcę.
W związku z powyższym do czasu podpisania umów na dostawę wody oraz oplombowania wodomierzy zabrania się poboru wody z nowo budowanej sieci wodociągowej. Każdorazowy pobór będzie traktowany jako nielegalny z wszystkimi konsekwencjami. Woda znajdujaca się w sieci służy tylko do celów technicznych związanych uruchomieniem oraz dopuszczeniem sieci wodociągowej do użytku.
Szczegółowe informacje o terminie rozpoczęcia korzystania sieci wodociągowej zostaną podane w możliwie najkrótszym terminie po przeprowadzeniu ustaleń z inwestorem/ Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu/ wykonawcą/ firma Skanska/oraz Inżynierem Kontraktu. Rozmowy z powyższymi instytucjami zostaną przeprowadzone w drugiej połowie stycznia.


Wójt Gminy Lipowa
Stanisław Caputa