Gmina Lipowa

Stanowiska

dodane dnia 2010-12-10 09:25 przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek, zatwierdzone przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek

wersja archiwalna

Referat techniczno-inwestycyjny,
funduszy współfinansujących
i zamówień publicznych

Kierownik – Jerzy Knapek
I piętro, pok. nr 17 , tel. 33 867 18 49 wew.142

zamówienia publiczne
Specjalista – Jacek Pytlarz
I piętro, pok. nr 16 , tel. 33 867 0810
e-mail: przetargi@ug-lipowa.com

inwestycje i fundusze europejskie
Inspektor – Krystyna Kućka
I piętro, pok. nr 16 , tel. 33 867 0810
e-mail: inwestycje@ug-lipowa.com

fundusze europejskie
Podinspektor – Izabela Gołuch
I piętro, pok. nr 16 , tel. 33 867 0810
e-mail: fundusze@ug-lipowa.com

Samodzielne stanowiska pracy

księgowość budżetowa (wydatki)
Specjalista – Maria Pawlik
parter, pok. nr 4 , tel. 33 867 18 49 wew. 141
e-mail: m.pawlik@lipowa.pl

księgowość budżetowa
Mł. Referent – Dominika Tomaszek – Semik
parter, pok. nr 4 , tel. 33 867 1849 wew. 141

księgowość budżetowa (dochody)
Specjalista – Halina Piecuch
parter, pok. nr 4 , tel. 33 867 18 47
e-mail: h.piecuch@lipowa.pl

księgowość szkół i przedszkoli
Z-ca Skarbnika – Danuta Kosarz
parter, pok. nr 4 , tel. 33 867 18 49 wew. 145
e-mail: d.kosarz@lipowa.pl

księgowość szkół i przedszkoli
Specjalista – Jadwiga Jopek
parter, pok. nr 4 , tel. 33 867 1847
e-mail: j.jopek@lipowa.pl

księgowość szkół i przedszkoli
Mł. Referent – Monika Worek
parter, pok. nr 4 , tel. 33 867 1849 wew. 145
e-mail: m.worek@lipowa.pl

księgowość rozliczeń kanalizacyjnych i wodociągowych
Podinspektor – Katarzyna Biegun
Budynek B, piętro, pok. nr 2 , tel. 33 867 46 68
e-mail: k.biegun@lipowa.pl

księgowość rozliczeń kanalizacyjnych i wodociągowych
Specjalista – Bogusława Gąska
Budynek B, piętro, pok. nr 2 , tel. 33 867 46 68
e-mail: b.gaska@lipowa.pl

płace
Specjalista – Danuta Jasek
Budynek B, piętro, pok. nr 2 , tel. 33 867 46 68
e-mail: d.jasek@lipowa.pl

płace
Podinspektor - Anna Piecuch-Laszczak
Budynek B, piętro, pok. nr 2 , tel. 33 867 46 68
e-mail:anna.piecuch@op.pl

obsługa kasowa
Specjalista – Grażyna Pietraszko
parter, pok. nr 2 , tel. 33 867 1849 wew. 139

wymiar podatków
Inspektor – Magdalena Caputa
parter, pok. nr 5 , tel. 33 867 1849 wew. 149
e-mail: m.caputa@lipowa.pl

wymiar podatków
Specjalista – Monika Wandzel
parter, pok. nr 5 , tel. 33 867 1849 wew. 149
e-mail: m.wandzel@lipowa.pl

księgowość podatkowa (egzekucja)
Inspektor – Marta Zuziak
parter, pok. nr 5 , tel. 33 867 1849 wew. 137
e-mail: m.zuziak@lipowa.pl

zagospodarowanie przestrzenne, podziały nieruchomości
Inspektor – Władysława Konior
parter, pok. nr 3 , tel. 33 867 1848
e-mail: w.konior@lipowa.pl

ochrona środowiska
Podinspektor – Maria Szustakowska
parter, pok. nr 3 , tel. 33 867 18 48
e-mail: m.szustakowska@lipowa.pl

rolnictwo i leśnictwo, gospodarka nieruchomościami,
gospodarka wodna

Inspektor– Maria Jasek
parter, pok. nr 3 , tel. 33 867 18 48
e-mail: m.jasek@lipowa.pl

komunikacja i drogi
Inspektor – Lucyna Piekielska
parter, pok. nr 3 , tel. 33 867 18 48
e-mail: budownictwo@ug-lipowa.com

działalność gospodarcza i sekretariat
Specjalista – Lucyna Sitko
I piętro, pok. nr 13 , tel. 33 867 06 22
e-mail: uglipowa@tenit.com.pl

dowody osobiste i bhp
Specjalista – Alina Jasek
I piętro, pok. nr 18 , tel. 33 867 1849 wew. 144
e-mail: a.jasek@lipowa.pl

obsługa Rady Gminy, oświata
Inspektor – Adrian Jagosz
I piętro, pok. nr 11 , tel. 33 867 1849 wew. 143
e-mail: a.jagosz@lipowa.pl

Obrona Cywilna i Zarządzanie Kryzysowe
Z-ca Kierownika USC – Iwona Talik
I piętro, pok. nr 12 , tel. 33 867 1849 wew. 146
e-mail: i.talik@lipowa.pl

ewidencja ludności i sprawy wojskowe
Z-ca Kierownika USC – Barbara Biegun
I piętro, pok. nr 12 , tel. 33 867 1849 wew. 138
e-mail: b.biegun@lipowa.pl

księgowość podatkowa (podatek od środków transportowych,
zwrot podatku akcyzowego), obowiązek nauki, wyprawka szkolna
oraz kontrola wewnętrzna

Podinspektor – Anna Małysiak
Budynek B, piętro, pok. nr 2 , tel. 33 867 46 68
e-mail: a.malysiak@lipowa.pl

profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych, narkomanii
i przemocy w rodzinie oraz stypendia socjalne

Podinspektor – Teresa Handzlik
Budynek B, piętro, pok. nr 2 , tel. 33 867 46 68
e-mail: t.handzlik@lipowa.pl

biuro podawcze, informacja
Mł. referent - Anna Konior
parter, pok. nr , tel. 33 867 46 06 22
e-mail: uglipowa@tenit.com.pl

informacja, promocja i kultura
Inspektor – Małgorzata Michalska-Gąsiorek
Budynek B, parter, tel. 33 867 06 63
e-mail: m.michalska@lipowa.pl