Gmina Lipowa

Ogłoszenie

dodane dnia 2010-12-10 08:02 przez Małgorzata Michalska-G±siorek, zatwierdzone przez Małgorzata Michalska-G±siorek


Wójt Gminy Lipowa informuje, że firma Travel Bus obsługuj±ca linię przewozow± Żywiec-Ostre, Żywiec – Bielsko przez Lipow± stosuje ulgi zgodnie z ustaw± z dnia 20 czerwca 1992 roku o uprawnieniu do ulgowych przewozów ¶rodkami publicznego transportu zbiorowego.Wójt Gminy
Stanisław Caputa