Gmina Lipowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

dodane dnia 2010-11-29 13:37 przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek, zatwierdzone przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Siedziba Ośrodka:
Lipowa 654

Telefon: 033 867 13 29
Fax: 033 867 19 19


Podstawowym zadaniem Ośrodka jest realizowanie pomocy społecznej poprzez:
1. przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawami świadczeń,
2. pracę socjalną,
3. analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,
4. realizację zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,
5. rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

Ośrodkiem kieruje Kierownik GOPS, jest odpowiedzialny za działalność placówki. Nadzoruje całość prowadzonych przez GOPS zadań i odpowiada za prawidłową ich realizację przed Wójtem Gminy Lipowa.


Struktura wewnętrzna Ośrodka.

W skład Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipowej wchodzą:

1. Kierownik -1etat
2. Główna księgowa -1etat
3. Pracownicy socjalni /specjaliści pracy socjalnej/ -3 etaty
4. Podinspektor -1 etat
5. Pracownicy realizujący świadczenia rodzinne
- inspektor -1etat
- referent -1etat
6. Opiekun -1etat


Godziny pracy

Ośrodek pracuje codziennie /od poniedziałku do piątku/ w godzinach 7:00 do 15:00

Kierownik Ośrodka w sprawach skarg i wniosków przyjmuje w godzinach pracy Ośrodka.

Pracownicy socjalni przyjmują interesantów codziennie do godziny 11:00