Gmina Lipowa

UCHWAŁA Nr XXXIII/239/10 w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi±zywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

dodane dnia 2010-11-29 08:05 przez Małgorzata Michalska-G±siorek, zatwierdzone przez Małgorzata Michalska-G±siorek

UCHWAŁA Nr XXXIII/239/10
Rady Gminy Lipowa
z dnia 5 stycznia 2010 roku
w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi±zywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
w Gminie Lipowa na rok 2010.