Gmina Lipowa

UCHWAŁA Nr XXXIII/239/10 w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi±zywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

dodane dnia 2010-11-29 07:49 przez Małgorzata Michalska-G±siorek, zatwierdzone przez Małgorzata Michalska-G±siorek

wersja archiwalna

UCHWAŁA Nr XXXIII/239/10
Rady Gminy Lipowa
z dnia 5 stycznia 2010 roku

w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi±zywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
w Gminie Lipowa na rok 2010.