Gmina Lipowa

Uchwała nr XLII/295/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 28 wrze¶nia 2010 r. podwyższenie kryterium dochodowego

dodane dnia 2010-11-23 10:27 przez Małgorzata Michalska-G±siorek, zatwierdzone przez Małgorzata Michalska-G±siorek

Uchwała nr XLII/295/10
Rady Gminy Lipowa
z dnia 28 wrze¶nia 2010 r.


w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniaj±cego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania dzieci w okresie odbywania rocznego przygotowania przedszkolnego i młodzieży w okresie nauki w szkole.