Gmina Lipowa

OGŁOSZENIE - O przeznaczeniu do wynajmu lokalu użytkowego położonego przy budynku nr 134 w Leśnej

dodane dnia 2010-11-16 11:26 przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek, zatwierdzone przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek

OGŁOSZENIE


Wójt Gminy Lipowa działając na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r., o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm./, art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2004 r nr 261 poz. 2603 ze zmian./
Ogłasza

O przeznaczeniu do wynajmu lokalu użytkowego położonego przy budynku nr 134 w Leśnej stanowiącego własność mienia komunalnego gminy, 34- 324 Lipowa.
- oznaczenie nieruchomości: budynek znajduje się na działce nr 1546 położonej w Leśnej objętej księgą wieczystą nr KW BB1Z/00071444/0
-powierzchnia : lokal o powierzchni 19,50 m2,
-opis nieruchomości: lokal znajduje się przy budynku nr 134 Przedszkola w Leśnej
- przeznaczenie: urządzenia telekomunikacyjne- koncentrator
- informacja o przeznaczeniu lokalu w najem: na czas nieokreślony ,
- wysokość czynszu: 331,50 zł + Vat miesięcznie,

Lipowa dnia 16.11.2010 r
Wójt Gminy
Wojciech Zuziak