Gmina Lipowa

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY

dodane dnia 2010-10-15 13:48 przez Adrian Jagosz, zatwierdzone przez Adrian Jagosz

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Lipowa

z dnia 22 września 2010 r.

w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Lipowej dla wyborów do Rady Gminy Lipowa i Wójta Gminy Lipowa w dniu 21 listopada 2010 r.