Gmina Lipowa

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE

dodane dnia 2010-06-01 14:21 przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek, zatwierdzone przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek

ZK/IIa/5228/147/10 Katowice, dnia 01.06.2010 r.POWIATOWE CENTRA ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO w: Będzinie, Bielsku Białej, Bieruniu, Cieszynie, Dąbrowie Górniczej, Jaworznie, Jastrzębiu Zdroju, Katowicach, Mysłowicach, Mikołowie, Myszkowie, Piekarach Śląskich, Pszczynie, Rybniku, Siemianowicach Śląskich, Sosnowcu, Tarnowskich Górach, Tychach, Zawierciu, Żorach, Żywcu.

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE nr 216
(kontynuacja)
Data i godzina wydania: 01.06.2010 - godz. 12:00

Nazwa biura: Biuro Prognoz Hydrologicznych Kraków

Zagrożenie: przekroczenie stanu alarmowego

Stopień zagrożenia: 2 (w skali 3-stopniowej)

Ważność: od godz. 12:00 dnia 01.06.2010 do godz. 12:00 dnia 02.06.2010

Obszar: Województwo śląskie

Przebieg: KONTYNUACJA
W ciągu najbliższej doby na Wiśle spodziewane są wzrosty poziomu wody w strefie
stanów wysokich. Na dopływach Wisły, w zlewni Małej Wisły i Przemszy oraz na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły w wyniku prognozowanych intensywnych opadów deszczu wzrost poziomu wody i przekroczenie stanów ostrzegawczych, a lokalnie alarmowych - szczególnie w ich górnych biegach i na dopływach.

Skutki: Zagrożenia dla obszarów zalewowych, zalania przybrzeżnych terenów, uniemożliwienie prowadzenia prac hydrotechnicznych, utrudnienie funkcjonowania komunikacji lądowej i żeglugi wodnej, lokalne podtopienia.
Zalecana ostrożność, konieczność śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej.
Uwagi: Brak.

O zaistniałych zdarzeniach mających związek z treścią ostrzeżenia, proszę informować Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego:
e-mail: czkws@katowice.uw.gov.pl
tel. 0-32-255-21-95; 0-32-256-56-01
fax: 0-32-256-22-13
Opracowała na podstawie ostrzeżenia
Biura Prognoz Hydrologicznych Kraków
Służba Dyżurna WCZK