Gmina Lipowa

OGŁOSZENIE o przeznaczeniu do wynajmu lokalu użytkowego położonego w budynku nr 772 świetlicy w Lipowej Brzezinach stanowiącej własność mienia komunalnego gminy

dodane dnia 2010-04-23 08:30 przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek, zatwierdzone przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek

OGŁOSZENIE


Wójt Gminy Lipowa działając na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r., o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm./, art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2004 r nr 261 poz. 2603.
Ogłasza
O przeznaczeniu do wynajmu lokalu użytkowego położonego w budynku nr 772 świetlicy w Lipowej Brzezinach stanowiącej własność mienia komunalnego gminy, 34- 324 Lipowa.
- oznaczenie nieruchomości: budynek znajduje się na działce nr 4783 /6 położonej w Lipowej objętej księgą wieczystą nr KW 75061.
-powierzchnia : lokal o powierzchni 33 m2,
-opis nieruchomości: lokal znajduje się na poddaszu budynku nr 772 świetlicy Lipowa Brzeziny.
- przeznaczenie: na potrzeby Koła Łowieckiego /narady, spotkania/
- informacja o przeznaczeniu lokalu w najem: na okres 10 lat od dnia 16 maja 2010 roku
- wysokość czynszu: 82,50 zł + Vat miesięcznie

Lipowa dnia 23.04.2010 r