Gmina Lipowa

W y k a z nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze przetargu działki o nr 24, 29, 34, 39, 44 w Leśnej.

dodane dnia 2010-04-23 08:21 przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek, zatwierdzone przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek

O g ł o s z e n i eWójt Gminy Lipowa na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 08.03.1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.), art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 261 poz. 2603 z 2004r z późn. zm.), uchwały Nr XXXIV/243/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 9 luty 2010r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Leśnej.
o g ł a s z a

przeznaczenie do dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego, na okres 10 lat grunt, stanowiące działki położone w Leśnej stanowiące własność Gminy Lipowa.

I. Działka nr 24 położona w Leśnej
1.Stan prawny: własność Gminy Lipowa ,księga wieczysta nr BB1Z/00083238/0,
2.Powierzchnia przeznaczona do dzierżawy: 0,0433 ha,
3.Opis nieruchomości: teren płaski w pobliżu „ wielorogi” w rejonie granicy z Lipową
4.Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego:
1.1RP/RZ - funkcja wiodąca – tereny upraw polowych, łąk i pastwisk,
5. Czynsz dzierżawny wywoławczy: 12,99 zł netto w stosunku rocznym,

II. Działka nr 29 położona w Leśnej.
1.Stan prawny: własność Gminy Lipowa ,księga wieczysta nr BB1Z/00083238/0,
2.Powierzchnia przeznaczona do dzierżawy: 0,0259 ha,
3.Opis nieruchomości: teren z lekkim spadkiem w stronę Żarnówki w rejonie granicy z Lipową
4.Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego:
1.1RP/RZ - funkcja wiodąca – tereny upraw polowych, łąk i pastwisk,
5. Czynsz dzierżawny wywoławczy: 7,77 zł netto w stosunku rocznym,

III. Działka nr 34 położna w Leśnej
1.Stan prawny: własność Gminy Lipowa ,księga wieczysta nr BB1Z/00083238/0,
2.Powierzchnia przeznaczona do dzierżawy: 0,0918 ha,
3.Opis nieruchomości: teren z lekkim spadkiem w stronę Żarnówki w rejonie granicy z Lipową
4.Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego:
1.1RP/RZ - funkcja wiodąca – tereny upraw polowych, łąk i pastwisk,
5. Czynsz dzierżawny wywoławczy: 27,54 zł netto w stosunku rocznym,

IV. Działka nr 39 położona w Leśnej.
1.Stan prawny: własność Gminy Lipowa ,księga wieczysta nr BB1Z/00083238/0,
2.Powierzchnia przeznaczona do dzierżawy: 0,0536 ha,
3.Opis nieruchomości: teren z lekkim spadkiem w stronę Żarnówki w rejonie granicy z Lipową
4.Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego:
1.1RP/RZ - funkcja wiodąca – tereny upraw polowych, łąk i pastwisk,
5. Czynsz dzierżawny wywoławczy: 16,08 zł netto w stosunku rocznym,

V. Działka nr 44 położona w Leśnej.
1.Stan prawny: własność Gminy Lipowa ,księga wieczysta nr BB1Z/00083238/0,
2.Powierzchnia przeznaczona do dzierżawy: 0,0461 ha,
3.Opis nieruchomości: teren ze spadkiem w stronę Żarnówki w rejonie granicy z Lipową
4.Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego:
1.1RP/RZ - funkcja wiodąca – tereny upraw polowych, łąk i pastwisk,
5. Czynsz dzierżawny wywoławczy: 13,83 zł netto w stosunku rocznym,

6.Termin wnoszenia opłat : do końca marca każdego roku, dodając należy podatek VAT,
7. Zasady aktualizacji opłat : Zarządzenie Wójta Gminy Lipowa,
8. Cel dzierżawy : uprawy polowe,
9. Przetarg na dzierżawę gruntu w/w zostanie ogłoszony po upływie 21 dni, podczas których
ogłoszenie będzie podane do publicznej wiadomości.


Lipowa , dnia 23.04.2010r.