Gmina Lipowa

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze przetargu części działki nr 563 położonej w Lipowej

dodane dnia 2010-04-22 08:12 przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek, zatwierdzone przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek

O g ł o s z e n i eWójt Gminy Lipowa na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 08.03.1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.), art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 261 poz. 2603 z 2004r z późn. zm.), uchwały Nr XXXIV/242/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 9 luty 2010r. w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości położonej w Lipowej.

o g ł a s z a


przeznaczenie do dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego, na okres 10 lat gruntu o powierzchni 1400 m2, stanowiącej część działki o nr 563 położonej w Lipowej stanowiącej własność Gminy Lipowa.

1.Stan prawny: własność Gminy Lipowa ,księga wieczysta nr BB1Z/00118788/5,
2.Powierzchnia przeznaczona do dzierżawy: 1400m2,
3.Opis nieruchomości: teren płaski,
4.Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego:
3.4 RP/RZ- funkcja wiodąca – tereny upraw polowych, łąk i pastwisk,
5. Czynsz dzierżawny wywoławczy: 42 zł netto + VAT w stosunku rocznym,
6.Termin wnoszenia opłat : do końca marca każdego roku,,
7. Zasady aktualizacji opłat : Zarządzenie Wójta Gminy Lipowa,
8. Cel dzierżawy : uprawy polowe,
9. Przetarg na dzierżawę gruntu zostanie ogłoszony po upływie 21 dni, podczas których ogłoszenie
będzie podane do publicznej wiadomości.Lipowa , dnia 22.04.2010r.