Gmina Lipowa

Zaproszenie na XVI Sesję Rady Gminy Lipowa

dodane dnia 2006-09-07 10:08 przez Krystyna Jakóbiec, zatwierdzone przez Krystyna Jakóbiec

wersja archiwalna

ZAPROSZENIE

Zapraszam na XVI Sesję Rady Gminy Lipowa, która odbędzie się w dniu 10 lutego 2004 roku o godzienie 15 w sali narad Urzędu Gminy Lipowa.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
2. Uchwalenie porządku sesji
3. Postulaty Radnych
4. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej
5. Podjęcie uchwał:
- w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska Gminy Lipowa
- w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodaki Wodnej
- w sprawie odpłatności i zasad korzystania z przedszkoli publicznych
na terenie gminy Lipowa
- w sprawie warunków wykonywania przyłączy do istniejącej sieci
wod-kan w Siennej i sieci kanalizacyjnej w Lipowej
- w sprawie akceptacji przedsięwzięcia dot. "Ochrony Wód Jeziora
Żywieckiego"
6. Odpowiedzi na postulaty Radnych
7. Zapytania i wolne wnioski
8. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesjiPrzewodniczący Rady Gminy
Jerzy Knapek