Gmina Lipowa

Informacja - w sprawie wałęsających się psów!

dodane dnia 2010-03-01 07:27 przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek, zatwierdzone przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek

I N F O R M A C J AW związku z licznymi interwencjami mieszkańców w sprawie wałęsających się psów w rejonie sołectwa Leśna, Wójt Gminy Lipowa biorąc pod uwagę duże koszty utrzymania bezdomnego psa, zwraca się z prośbą o pomoc we wskazaniu właściciela wałęsającego się psa do Urzędu Gminy Lipowa pod nr tel. (033) 867 – 18- 48 celem wyeliminowania zaistniałej sytuacji, lub zgłoszenia bezdomnego psa.

Wójt Gminy Lipowa
Wojciech Zuziak