Gmina Lipowa

I N F O R M A C J A Program Ograniczenia Niskiej Emisji

dodane dnia 2010-02-12 07:38 przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek, zatwierdzone przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek

Osoby, które złożyły wniosek o udział w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji i są po weryfikacji zgłoszonej do modernizacji kotłowni zlokalizowanej w Ich nieruchomości; proszone są o przekazywanie wypełnionych i podpisanych Kart Inwentaryzacyjnych do Urzędu Gminy lub bezpośrednio Operatorowi dyżurującemu we wtoki od 13:30 do 17:00.
Na podstawie wypełnionych Kart Inwentaryzacyjnych, udostępnionych przez Operatora podczas weryfikacji kotłowni, wykonywane są uproszczone Audyty Termomodernizacyjne.
Wcześniejsze przekazanie przedmiotowych Kart, przyśpieszy porównanie efektu energetycznego a co za tym idzie - ustalenie kolejności przystępowania Mieszkańców do Programu.
Brak Karty Inwentaryzacyjnej, będzie odebrane jako zgoda na przesunięcie Inwestycji do II etapu PONE 2011 rok "
Wójt Gminy Lipowa
Wojciech Zuziak