Gmina Lipowa

INFORMACJA

dodane dnia 2010-01-26 10:07 przez Małgorzata Michalska-G±siorek, zatwierdzone przez Małgorzata Michalska-G±siorek

INFORMACJA


Wójt Gminy Lipowa informuje, że 29 stycznia 2010 roku zakończony zostanie nabór Ofert Instalatorów i kompletowanie już nadesłanych w ramach realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji. Wszyscy pozytywnie zweryfikowani Wykonawcy znajd± się na głównej li¶cie, dostępnej do ogólnej informacji dla Mieszkańców Gminy Lipowa, na stronach internetowych: www.ug-lipowa.com w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Lipowa oraz na stronie internetowej Operatora www.niskaemisja.pl.

Wójt Gminy Lipowa
Wojciech Zuziak