Gmina Lipowa

Ogłoszenie W wyniku zawiadomienia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Lipowa zgłoszono 17 aplikacji wymogi formalne spełniło 7 aplikacji

dodane dnia 2010-01-25 11:21 przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek, zatwierdzone przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek

Lipowa dnia 25.01.2010 r

Ogłoszenie

W wyniku zawiadomienia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Lipowa zgłoszono 17 aplikacji wymogi formalne spełniło 7 aplikacji


Informacja o wynikach naboru na stanowisko
ogólnoorganizacyjne z dnia 22.01.2010 roku

W wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Anna Konior zam.Lipowa

posiadająca wykształcenie średnie
studiująca – Akademia Techniczno-Humanistyczna Bielsko-Biała – Wydział Zarządzania i Informatyki
dodatkowe – znajomość obsługi Elektronicznej Skrzynki Podawczej, obsługa programów e-Dokument , e-Urząd oraz programu EDG

Informacja o wynikach naboru na stanowisko
ds. księgowości budżetowej z dnia 22.01.2010 roku

W wyniku zakończonej procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Dominika Tomaszek-Semik zam.Lipowa

posiadająca wykształcenie średnie ekonomiczne – finanse
studiująca – Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów Bielsko-Biała
dodatkowo- kursy: z zakresu rachunkowości finansowej
z zakresu statystyki
z zakresu finansów publicznych
z zakresu technologii informacyjnych
z zakresu podstaw zarządzania
z zakresu prawaWójt Gminy
Wojciech Zuziak