Gmina Lipowa

Protokół z przeprowadzonego naboru kandydatów na stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej z dnia 15 stycznia 2010 r

dodane dnia 2010-01-25 11:19 przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek, zatwierdzone przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek

Lipowa dnia 16.01.2010 rProtokół
z przeprowadzonego naboru kandydatów na stanowisko
pracy ds. księgowości budżetowej z dnia 15 stycznia 2010 rW wyniku ogłoszenia o naborze na w/w stanowisko pracy aplikacje
złożyło 3 kandydatów

Komisja w składzie :
Danuta Konior - Sekretarz Gminy
Krystyna Piecuch - Skarbnik Gminy
Adrian Jagosz - Inspektor

Po dokonaniu selekcji zgodnie z Zarządzeniem nr 31/2005 Wójta Gminy Lipowa z dnia 31 sierpnia 2005 r wybrano następujących kandydatów uszeregowanych wg. spełnienia przez nich kryteriów określonych
w ogłoszeniu o naborze

1. Dominika Tomaszek-Semik
2. Katarzyna Matuszek

zastosowano następujące metody naboru :
1.Osoby te zakwalifikowano wg. posiadanego wykształcenia wymaganego na tym stanowisku pracy i kryteriów określonych w zawiadomieniu o naborze i dopuszczono do dalszego etapu postępowania rekrutacyjnego testu kwalifikacyjnego i rozmowy celem sprawdzenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania określonej pracy , który odbędzie się w dniu 22.01.2010 r o godz.10.00 w Urzędzie Gminy w Lipowej ( sala narad ) .Podpisy

Danuta Konior
Krystyna Piecuch
Adrian Jagosz