Gmina Lipowa

Uchwała nr XXXI/229/09 Rady Gminy Lipowa z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie zaopiniowania projektu planu Aglomeracji Żywiec

dodane dnia 2009-12-10 12:48 przez Adrian Jagosz, zatwierdzone przez Adrian Jagosz

Uchwała nr XXXI/229/09
Rady Gminy Lipowa
z dnia 1 grudnia 2009 r.w sprawie zaopiniowania projektu planu Aglomeracji Żywiec

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.) oraz § 4 ust. 2 rozporządzenia ministra środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. z 2004 r. nr 283 poz. 2841 z późn.zm.),

Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:§ 1


Opiniuje się pozytywnie projekt planu Aglomeracji Żywiec współtworzonej przez gminy: Gilowice, Jeleśnia, Koszarawa, Lipowa, Łodygowice, Radziechowy-Wieprz, Świnna i Żywiec, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.