Gmina Lipowa

Informacja o wydaniu decyzji

dodane dnia 2009-11-17 10:38 przez Małgorzata Michalska-G±siorek, zatwierdzone przez Małgorzata Michalska-G±siorek

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku topola 5 szt., wierzba 6 szt., olcha 19 szt. rosn±cych na działkach nr 1746, 1744, 1745 w Le¶nej.