Gmina Lipowa

Komunikat dla podróżnych

dodane dnia 2009-11-06 12:26 przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek, zatwierdzone przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek

Warszawa, 30 października 2009 r.


KOMUNIKATw związku ze zwiększoną liczbą zachorowań na Ukrainie

W związku ze zwiększoną liczbą zachorowań grypopodobnych na Ukrainie, zaleca się osobom udającym się na Ukrainę rozważenie przełożenia podróży
na późniejszy okres. Ponadto należy stosować się do zaleceń sanitarno-epidemiologicznych przekazywanych w punktach przekraczania granicy oraz do zaleceń miejscowej służby zdrowia.
Należy też przestrzegać reżimu sanitarnego, a w szczególności:
• unikać bliskiego kontaktu z osobami wykazującymi objawy grypopodobne (np. podwyższona temperatura ciała, osłabienie, kaszel, brak apetytu, katar, ból gardła),
• w przypadku wystąpienia objawów grypopodobnych - pozostać
w domu,
• podczas kaszlu i kichania zakrywać usta i nos chusteczką
• myć często ręce wodą z mydłem,
• unikać dotykania oczu, nosa i ust.
W przypadku wystąpienia objawów chorobowych zaleca się skontaktowanie się z lekarzem.