Gmina Lipowa

Nabór wniosków w sprawie udziału w I etapie „Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Lipowa

dodane dnia 2009-11-02 08:31 przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek, zatwierdzone przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek

Nabór wniosków w gminie Lipowa


Wójt Gminy Lipowa ogłasza nabór wniosków w sprawie udziału w I etapie „Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Lipowa".
Warunkiem przystąpienia do Programu jest złożenie Wniosku, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu. Lista Rankingowa sporządzona będzie według daty złożenia Wniosku. W przypadku wniosków złożonych w tym samym dniu decydować będzie kolejność wpływu do Urzędu Gminy. Mieszkańcy, którzy złożyli ankietę, mają pierwszeństwo na liście rankingowej, jeśli złożyli wniosek w podanym terminie.
Zgodnie z Programem w I etapie 2009/2010 r. przewiduje się modernizację łącznie 34 budynków,
a mianowicie planuje się:
• wymianę 8 nieekologicznych kotłów na nowe węglowe kotły ekologiczne,
• wymianę 2 kotłów węglowych na nowe kotły gazowe ,
• wymianę 6 nieekologicznych kotłów węglowych na nowe kotły węglowe wraz z zabudową układu solarnego,
• wymianę 3 nieekologicznych kotłów węglowych na nowe kotły gazowe wraz z zabudową układu solarnego,
• montaż 15 układów słonecznych do istniejącego ekologicznego źródła ciepła
Do końca 2009 roku przewiduje się przeprowadzenie 2 inwestycji w ramach programu, które będą obejmowały wymianę 1 starego nieekologicznego kotła węglowego na nowy węglowy kocioł ekologiczny oraz wymianę 1 nieekologicznego kotła węglowego na nowy węglowy kocioł ekologiczny wraz z zabudową układu solarnego.


Nabór wniosków trwać będzie od 02. 11. 2009 r. do 30.11.2009r.
Decyduje kolejność zgłoszeń oraz wynik audytu (efekt ekologiczny)!
Wnioski przyjmowane są w Urzędzie Gminy(sekretariat)


Jednocześnie zapraszamy firmy instalatorskie, chcące dokonywać modernizacji w ramach Programu, do składania ofert wzór oferty stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. Kompletne oferty prosimy składać również w Urzędzie Gminy Lipowa pok. nr 13 (sekretariat).

Regulamin PONE oraz wnioski do pobrania na stronie internetowej Urzędu Gminy Lipowa, stronie internetowej Operatora www.niskaemisja.pl .
W Urzędzie Gminy Lipowa wnioski do pobrania w pok. nr 3, oraz do wglądu Regulamin PONE.


Wójt Gminy Lipowa
Wojciech Zuziak