Gmina Lipowa

Informacja o wydaniu decyzji

dodane dnia 2009-10-26 12:47 przez Małgorzata Michalska-G±siorek, zatwierdzone przez Małgorzata Michalska-G±siorek

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew gatunku lipa 1 rosn±ca na działce nr 2496/1 w Lesnej.