Gmina Lipowa

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

dodane dnia 2009-08-20 12:58 przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek, zatwierdzone przez Małgorzata Michalska-GąsiorekWójt Gminy Lipowa informuje, że w dniach od 01.09.2009 r. do 30.09.2009 r. wszyscy posiadacze gospodarstw rolnych mogą starać się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Wnioski o zwrot podatku wraz z załączonymi fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego / za okres 6 m-cy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku/ będą przyjmowane w pokoju nr 2 budynek B Urzędu Gminy Lipowa.
Uwaga: weryfikacja wniosków nastąpi na podstawie okazanego nakazu płatniczego na 2009 r. oraz ewentualnych umów dzierżawy z danymi potwierdzonymi przez pracownika działu podatkowego tutejszego urzędu.


Wójt Gminy Lipowa