Gmina Lipowa

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew.

dodane dnia 2009-08-18 10:04 przez Małgorzata Michalska-G±siorek, zatwierdzone przez Małgorzata Michalska-G±siorek

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew gatunku ¶wierk 3 szt. rosn±cych na działce nr 1548 w Le¶nej.