Gmina Lipowa

Zawiadomienie o sesji

dodane dnia 2009-08-14 14:01 przez Adrian Jagosz, zatwierdzone przez Adrian Jagosz

W dniu 1 września 2009 r. o godz. 15.30 w sali narad Urzędu Gminy odbędzie się XXVIII Sesja Rady Gminy Lipowa.Proponowany porządek obrad:


1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
2. Uchwalenie porządku sesji
3. Podjęcie uchwały w sprawie wzniesienia obelisku
4. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy placu
5. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia środków stanowiących fundusz sołecki
6. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
7. Zamknięcie sesji


Przewodniczący
Rady Gminy Lipowa

Adam Lach