Gmina Lipowa

ANALIZA ANKIET OBIEKTÓW INDYWIDUALNYCH W GMINIE LIPOWA

dodane dnia 2009-08-06 09:23 przez Małgorzata Michalska-G±siorek, zatwierdzone przez Małgorzata Michalska-G±siorek


W celu poznania potrzeb mieszkańców w zakresie modernizacji systemów grzewczych w ich domach jednorodzinnych zdecydowano się na rozpowszechnienie ankiet, o wypełnienie których poproszono mieszkańców gminy. S± one podstaw± do opracowania dokumentu pn.:" Program Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie gminy Lipowa", a także pozwalaj± na zaplanowanie działań, które będ± realizowane na obszarze gminy.
Akcja zbierania ankiet powi±zania była z organizacj± spotkania z mieszkańcami. Ankietę rozprowadzano podczas spotkań, w Urzędzie Gminy, a także z innymi informacjami, dostępna była na stronie internetowej, która pozwalała w sposób wygodny i szybki udzielić mieszkańcowi odpowiedzi na zadane pytania.
Razem zebranych ankiet jest 132 sztuki.
Potrzeby mieszkańców przedstawiaj± się następuj±co:
• wymian± Ľródła ciepła zainteresowanych jest 62%,
• w tym montażem pompy ciepła 4%,
• zabudow± układu solarnego zainteresowanych jest 58%,
• dociepleniem przegród zewnętrznych 27%,
• wymian± stolarki okiennej 7 %


W dniu 4 sierpnia 2009 r. na Sesji Rady Gminy zostało przyjęte uchwał± opracowanie pn.:" Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Lipowa", co pozwoli złożyć nam aplikację w WFO¦iGW w Katowicach na udzielenie pożyczki niezbędnej do realizacji zadania.


Wszystkim zainteresowanym tworzeniem "Programu..." serdecznie dziękujemy za złożenie ankiety.


Wójt Gminy Lipowa
Wojciech Zuziak