Gmina Lipowa

Zawiadomienie o sesji

dodane dnia 2009-07-30 13:14 przez Adrian Jagosz, zatwierdzone przez Adrian Jagosz

W dniu 4 sierpnia 2009 r. o godz. 1400 w sali narad Urzędu Gminy odbędzie się XXVII Sesja Rady Gminy Lipowa.


Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
2. Uchwalenie porządku sesji
3. Postulaty Radnych
4. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej
5. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy partnerskiej między Gminą Lipowa w Rzeczypospolitej Polskiej, a Gminą Raková w Republice Słowackiej
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Leśna
7. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży działki nr 174 położonej w Leśnej
8. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia działki położonej w Twardorzeczce
9. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia działki 5133/1 położonej w Lipowej
10. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia działek pod przepompownie w Lipowej i Słotwinie
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Lipowa
12. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na zadanie pn.: „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Lipowa”
13. Podjęcie uchwały w sprawie poręczenia pożyczki pieniężnej zaciąganej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przez Spółkę Wodociągową w Słotwinie w związku z realizacją zadania pn.: „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Słotwinie”
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr III/15/06 Rady Gminy Lipowa z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Lipowa
15. Podjęcie uchwały w sprawie zasad dofinansowania transportu lokalnego
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w Uchwale Budżetowej na 2009 r.
17. Odpowiedzi na postulaty radnych
18. Zapytania i wolne wnioski
19. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
20. Zamknięcie sesji


Przewodniczący
Rady Gminy Lipowa

Adam Lach