Gmina Lipowa

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów rosn±cych na terenie działki nr 3234/2 położonej w Lipowej

dodane dnia 2009-04-29 09:42 przez Małgorzata Michalska-G±siorek, zatwierdzone przez Małgorzata Michalska-G±siorek

,