Gmina Lipowa

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew.

dodane dnia 2009-04-16 12:09 przez Małgorzata Michalska-G±siorek, zatwierdzone przez Małgorzata Michalska-G±siorek

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosn±cego na terenie działki nr 3336/2 położonej w Lipowej