Gmina Lipowa

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew.

dodane dnia 2009-04-09 13:59 przez Małgorzata Michalska-G±siorek, zatwierdzone przez Małgorzata Michalska-G±siorek

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosn±cych na terenie działki nr 5136/2 położonej w Lipowej