Gmina Lipowa

BARDZO PILNE!

dodane dnia 2009-04-08 08:41 przez Małgorzata Michalska-G±siorek, zatwierdzone przez Małgorzata Michalska-G±siorek

Zmiana terminu kwalifikacji wojskowej dla osób zamieszkałych stale lub przebywaj±cych czasowo ponad 3 miesi±ce na terenie gminy Lipowa zostanie przeprowadzona w dniach:
• 12 maja 2009 r.
• 13 maja 2009 r.
• 14 maja 2009 r.