Gmina Lipowa

Sekretariat, ewidencja działalno¶ci gospodarczej

dodane dnia 2009-04-03 08:02 przez Małgorzata Michalska-G±siorek, zatwierdzone przez Małgorzata Michalska-G±siorek

wersja archiwalna

Sposób załatwiania spraw w Urzędzie Gminy w Lipowej

WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNO¦CI GOSPODARCZEJ
INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU EDG-1
W ZAŁˇCZNIKU 1-2