Gmina Lipowa

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew

dodane dnia 2009-03-11 08:30 przez Małgorzata Michalska-G±siorek, zatwierdzone przez Małgorzata Michalska-G±siorek

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosn±cych na terenie działki nr 696 położonej w Lipowej.