Gmina Lipowa

OGŁOSZENIE

dodane dnia 2009-02-10 11:36 przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek, zatwierdzone przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek

Ogłoszenie


Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) Rada Gminy w Lipowej.

Ogłasza


Przeznaczenie do dzierżawy na okres 2 lat gruntu o powierzchni 0,0500 ha, stanowiącego część działki nr 3240/4 położonej w Lipowej do wydzierżawienia na okres 2 lat przeznaczona jest opisana poniżej nieruchomość stanowiąca własność Gminy Lipowa.
1. Stan prawny: własność Gminy Lipowa, księga wieczysta nr BB1Z/00049256/2
2. Powierzchnia przeznaczona do dzierżawy: 500 m2
3. Opis nieruchomości: płaski, niezagospodarowany plac
4. Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego: 15.5 UP/UC – usługi komercyjne lub/i publiczne
5. Czynsze dzierżawy: 500 zł netto w stosunku miesięcznym+ obowiązujący podatek VAT
6. Termin wznoszenia opłat: czynsz dzierżawy wnoszony jest miesięcznie
7. Zasady aktualizacji opłat: zarządzenie Wójta Gminy Lipowa
8. Cel dzierżawy zostanie zawarta po upływie 21 dni, podczas których ogłoszenie będzie podane do publicznej wiadomości.