Gmina Lipowa

Zezwolenie na wycinkę drzew na wniosek P. Bernardyna Golasik

dodane dnia 2009-02-09 07:40 przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek, zatwierdzone przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek


Informacja - dane o wniosku o wydaniu decyzji - zezwolenie na wycinkę drzew: P. Bernardyna Golasik
Lipowa, dn. 21.11.2008r.
6114/66/08INFORMACJA

Zgodnie z art. 19, ust. 2, pkt, 24e ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001r. nr 62, poz. 627 z póź. zmianami) Urząd Gminy Lipowa informuje, że zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie dane o wniosku:

P. Bernardyna Golasik

Sienna
o wydanie decyzji - zezwolenia na wycinkę drzew:


4 sztuk drzew rosnących na terenie posesji