Gmina Lipowa

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew

dodane dnia 2009-01-27 13:00 przez Małgorzata Michalska-G±siorek, zatwierdzone przez Małgorzata Michalska-G±siorek

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosn±cych w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1405 S Żywiec – Lipowa- Buczkowice w m. Lipowa