Gmina Lipowa

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew

dodane dnia 2009-01-22 14:20 przez Małgorzata Michalska-G±siorek, zatwierdzone przez Małgorzata Michalska-G±siorek

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosn±cych na terenie działki nr 95 położonej w Ostrem, Gm. Lipowa