Gmina Lipowa

Zezwolenie na wycinkę drzew na wniosek P. Jasek Barbara

dodane dnia 2009-01-22 08:17 przez Małgorzata Michalska-G±siorek, zatwierdzone przez Małgorzata Michalska-G±siorek


Informacja - dane o wniosku o wydaniu decyzji - zezwolenie na wycinkę drzew: P. Jasek Barbara
Lipowa, dn. 17.10.2008r.
6114/56/08


INFORMACJA

Zgodnie z art. 19, ust. 2, pkt, 24e ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony ¶rodowiska (Dz. U. z 2001r. nr 62, poz. 627 z póĽ. zmianami) Urz±d Gminy Lipowa informuje, że zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie dane o wniosku:

P. Jasek Barbara
Twardorzeczka

o wydanie decyzji - zezwolenia na wycinkę drzew:8 sztuk drzew rosn±cych na terenie posesji