Gmina Lipowa

Zezwolenie na wycinkę drzew na wniosek P. Cisek

dodane dnia 2009-01-22 08:12 przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek, zatwierdzone przez Małgorzata Michalska-GąsiorekInformacja - dane o wniosku o wydaniu decyzji - zezwolenie na wycinkę drzew: P. Izabela Cisek

Lipowa, dn. 31.03.2008r.
6114/32a/08 IINFORMACJA

Zgodnie z art. 19, ust. 2, pkt, 24e ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001r. nr 62, poz. 627 z póź. zmianami) Urząd Gminy Lipowa informuje, że zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie dane o wniosku:

P. Izabela Cisek
Leśna

o wydanie decyzji - zezwolenia na wycinkę drzew:


2 sztuki drzewa rosnącego na terenie posesji