Gmina Lipowa

Zezwolenie na wycinkę drzew na wniosek P. Graca

dodane dnia 2009-01-22 08:04 przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek, zatwierdzone przez Małgorzata Michalska-Gąsiorek
Informacja - dane o wniosku o wydaniu decyzji - zezwolenie na wycinkę drzew: P. Barbara Graca

Lipowa, dn. 18.04.2008r.
6114/39/08INFORMACJA

Zgodnie z art. 19, ust. 2, pkt, 24e ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001r. nr 62, poz. 627 z póź. zmianami) Urząd Gminy Lipowa informuje, że zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie dane o wniosku:

P. Barbara Graca
Lipowa

o wydanie decyzji - zezwolenia na wycinkę drzew:


1 sztuki drzew rosnących na terenie posesji