Gmina Lipowa

Zezwolenie na wycinkę drzew na wniosek P. Matuszek

dodane dnia 2009-01-21 08:50 przez Małgorzata Michalska-G±siorek, zatwierdzone przez Małgorzata Michalska-G±siorekInformacja - dane o wniosku o wydaniu decyzji - zezwolenie na wycinkę drzew: P. Edward Matuszek

Lipowa, dn. 27.09.2008r.
6114/44/08INFORMACJAZgodnie z art. 19, ust. 2, pkt, 24e ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony ¶rodowiska (Dz. U. z 2001r. nr 62, poz. 627 z póĽ. zmianami) Urz±d Gminy Lipowa informuje, że zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie dane o wniosku:

P. Edward Matuszek
Sienna

o wydanie decyzji - zezwolenia na wycinkę drzew:


2 sztuk drzew rosn±cych na terenie posesji